Suuname asjatundlikult maatoiminguid ning varustame ühiskonda maa- ja ruumiandmetega.

Millega tegeleme

Maa-amet on valitsusasutus Keskkonnaministeeriumi valitsemisalas. Maa-amet osaleb riigi maapoliitika arendamisel ja elluviimisel, varustab ühiskonda maa kohta kogutava infoga ning tagab riiklike ruumiandmete ajakohasuse, kättesaadavuse ja kasutuslihtsuse.
Maa-ameti tegevused jagunevad nelja laiema valdkonna vahel:

· Riigi maapoliitika elluviimine – riigimaade haldamine ja rentimine, riigile mittevajaliku maa müük ja avalikes huvides vajaliku maa omandamine, maareformi läbiviimine.

· Maakatastri pidamine – katastriandmete haldamine ja avalikkusele kättesaadavuse tagamine, katastrimõõdistamise ja -kontrolli korraldamine ning maa hindamise alase tegevuse korraldamine.

· Geoinformaatika – ruumiandmete haldamine, ruumiandmeteenuste pakkumine ning geoinformaatika koordineerimine.

· Geodeetiliste, geoloogiliste ja topograafiliste andmete hõive ja haldamine – geodeetiliste võrkude väljaarendamise korraldamine, geoloogilise info haldamine, riigi territooriumi kaardistamine, ühiskonna varustamine üldriiklike topograafiliste andmete ja kaartidega.

Maa-amet tööandjana

Töötajate valikul peame olulisimaks kandidaadi professionaalseid oskuseid ja omadusi ning vastavust ametikohale esitatud nõuetele. Meie juures on võimalus teha kaugtööd ja valida töö asukohta üle Eesti Maa-ameti kontorites.

Maa-ametis töötab kokku 286 inimest, nendest 73% on naised. Töötajate keskmine vanus on 46 aastat ning 82% meie töötajatest on kõrgharidusega. Oleme esindatud 15 maakonnas. Kõige suuremad kontorid on Tallinnas (120 töötajat), Tartus (108 töötajat). Väiksemad kontorid asuvad Viljandis, Pärnus, Jõhvis, Võrus, Valgas, Raplas, Paides, Põlvas, Kärdlas, Kuressaares, Rakveres, Jõgeval ja Haapsalus.

Meie põhiväärtusteks on asjatundlikkus, objektiivsus, innovatiivsus ning kaasatus ja avatus. Pühendume töö- ja pereelu tasakaalu edendamisele, peame oluliseks tulemuslikkust toetavat töökeskkonda ja -korraldust ning panustame töötajate tervise edendamisse.

Tööandja kaart

280+ töötajat

Üle-Eesti

avalik sektor

spetsialist

sobib esimeseks töökohaks

praktikavõimalused

kandideerimishuvist võib märku anda aastaringselt

Soovin tiimiga liituda!

(Olen ka tulevikus avatud sobivatele pakkumistele.)

Tööpakkumised

Praktikavõimalused

Praktikante värbame üldjuhul üks kord aastas, konkursi kuulutame välja kevadeti meie kodulehel. Pakume praktika käigus erialast juhendamist ja võimalust koolis omandatud teadmisi täiendada tööelus rakendatavate oskustega. Praktikantide tegevust me ei tasusta.

Otsid esimest töökohta?

Siin on välja toodud ametikohad neile, kes tegemas oma esimest karjäärisammu. Ainsad eeltingimused kandideerimiseks on julge pealehakkamine ja soov olla edukas! Kogu vajalik väljaõpe toimub kohapeal. Anna oma soovist märku kandideerimise vormi kaudu.

Millisele ametikohale võib kandideerida aastaringselt?

Nendele ametikohtadele võid julgelt kandideerida ka siis, kui sa aktiivset töökuulutust ei näe. Tiimi laienedes on võimalus avanemas juba õige pea!

> spetsialist

Soovid vahetada valdkonda?

Pane end proovile uues valdkonnas! Sinu varasemad oskused ja kogutud teadmised võivad edukalt sobida rakendamiseks ka teistes valdkondades. Kasuta lehel olevat kandideerimise vormi ja anna oma huvist märku. Põnev ja eneseteostust võimaldav ametikoht võib oodata just sind!

Soovitused kandideerijale

Ei leidnud sobivat töökohta? Saada oma CV ning me võtame sinuga ühendust, kui sobilik koht vabaneb.