Koondamine – mida peaksid kindlasti teadma? | TÖÖINSPEKTSIOON

Koondamine on üks võimalus, kuidas võib lõppeda töösuhe. Mis on koondamisteate taga ja millised on sel juhul töötaja õigused? Tööinspektsiooni nõustamisjurist Kaire Saarep annab vastuseid.

Koondamine tähendab ülesütlemist majanduslikel põhjustel. “Üldiselt on koondamisel kolm põhjust. Esimeseks ja peamiseks põhjuseks on töömahu vähenemine. Teine põhjus on ümberstruktureerimine, mida juhtub pigem suurtes ettevõtetes. Kolmas põhjus on töö lõppemine muul juhul – võetakse kasutusele uus tehnoloogiline masin, näiteks nutikassa või hakatakse teenuseid sisse ostma,” selgitab Kaire.

Lõpetamise majanduslik põhjus peab endaga kaasa tooma selle, et töötajale pole võimalik enam samadel tingimustel tööd pakkuda. “Näiteks ei ole õpetajale enam nii palju tööd anda, sest tal ei ole enam nii palju tunde. Mingisugune tingimus peab töötaja enda lepingus muutuma,” lisab ta.

Koondamise korral peab töötaja teadma oma õiguseid. “Töötajal on õigus võimaluse korral saada teine tööpakkumine,” lisab Kaire ja täpsustab, et kõiki töötajaid koondada ei tohi. Näiteks on keelatud koondada lapseootel naisterahvas ning alla kolme aastase lapse vanemal on eesõigus tööle jäämisel.

Kui suured hüvitised on ettenähtud koondatavale ning kuidas need arvutatakse? Vaata ja kuula videost!