Õnnetus kodukontoris – kes vastutab? | TÖÖINSPEKTSIOON

Kas kodus töötades kehtivad meile samad reeglid mis kontoris kohal olles? Kass jookseb üle laua ja ajab kohvitassi ümber – kas tegemist on tööõnnetusega ja kes vastutab tekkinud kahju eest? Piret Kaljula Tööinspektsiooni ennetusosakonnast räägib lähemalt!

“Tööõnnetus on õnnetus, mis juhtub töökeskkonnas, tööd tehes ja on põhjuslikus seoses selle tööga, mida töötaja teeb,” selgitas Piret ja tõi näiteks, et kui keegi kõnnib kontoris ja kukub, siis on tegemist tööõnnetusega. Kui aga töötaja läheb lõunale sööma ja midagi juhtub seal, siis see tööõnnetuse alla ei lähe.

“Kodukontoris töötamine tööõnnetuse mõistet ei muuda. Kui töötaja lööb kodus töötades jala vastu lauda ära, siis on tegemist tööõnnetusega – see oli seoses tema tööga,” täpsustas Piret.

Kui suures osas peaks siis tööandja vastutama kodukontori ohtuse eest ning seda ka kontrollima? “Praegusel hetkel ei ole meie seaduses sellist erisust. Seega vastutab tööandja ohutu ja tervist hoidva töökeskkonna eest. Kui aga töötaja on kodus, siis peaksid pooled kokku leppima, mis tingimustel seda tööd kodus tehakse,” tõdes Piret.

Pireti sõnul on kodus juhtuvate õnnetuste iseloom sama, mis kontoris. “Enamasti on tööõnnetused seotud libisemise, komistamise ja kukkumisega. Näiteks võiks töötaja vaadata kodus üle, kas tema käigud on ohutud. Olla ei tohiks lahtisi juhtmeid ja üles rullunud vaibaservi, mis õnnetust võiksid põhjustada,” lisas ta.

Kokkuvõtvalt vastutavad kodukontroris töötamise ohutuse eest siiski mõlemad osapooled. Piret selgitas, et töötaja ja tööandja võiksid kodukontori kasutamise eel teha riskianalüüsi ning mõelda, mida saaks teha, et töökeskkond kodus oleks optimaalne.