Töösuhetega seotud lepingud – enamlevinud küsimused | TÖÖINSPEKTSIOON

Töötamisega on pea alati seotud lepingud. Dokumentidega ja lepingutega seotud probleemide korral pöördutakse sageli ka Tööinspektsiooni poole. Millistes küsimustes nad saavad abiks olla? Vastuseid annab Tööinspektsiooni nõustamisjurist Alissa Jarova.

Leping võib esineda ka suulisel kujul. “Seadusega on sätestatud, et töötamine toimub juhul, kui üks osapool teeb teise jaoks tööd ning selle eest toimub tasu maksmine. Kui tööandja ei esita kirjalikku lepingut, siis loetakse tööleping sõlmituks hetkest, mil töötaja asub tööülesandeid täitma,” selgitab Alissa.

Tööinspektsiooni poole pöördutakse väga erinevate küsimustega, kuid Alissa sõnul on kõige aktuaalsemaks teemaks lepingute erisuse mõistmine. “Teatakse töölepingut, kuid tegelikult on võimalik sõlmida ka teenuse osutamise leping. Selleks on käsundusleping või töövõtuleping,” tõdeb ta ja selgitab, et erinevatel lepingutel on ka erinevad tingimused ning tuleks meeles pidada, et vaid tööleping kindlustab töötajale sotsiaalsed tagatised.